Trung tâm Nhà máy của chúng tôi là một chút khác với hầu hết những người khác. Chúng tôi thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới, nhiều người trong số họ đi hàng ngàn dặm để thăm ngôi nhà của Hoa Hồng …